V letech 2009-2012 proběhlo přidělování dotací v rámci programu ZELENÁ ÚSPORÁM v oblasti zateplování rodinných domů i veřejných budov a také dotací na solární panely , tepelná čerpadla a kotle na biomasu. Během této doby jsme pro vás vypracovali na 60 odborných posudků a projektových dokumentací a pomohli jsme vám  následně i vyřídit přidělení dotací.

Od roku 2013 do roku 2020 bude probíhat tzv.NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM  a my jsme opět připraveni pomoci při získání příspěvku formou dotací. Budou podporovány jak soukromé domy, tak veřejné budovy.
Žadateli o dotaci mohou být jak vlastníci rodinných a bytových domů, tzn. fyzické osoby, společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva, města a obce (včetně městských částí), podnikatelské subjekty, případně další právnické osoby.

Program NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM  je zaměřen na investice do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V programu bude podporováno například komplexní zateplování rodinných a bytových domů a veřejných budov (školy, školky, domovy seniorů apod.),a také nová výstavba v pasivním energetickém standardu.
Opatření budou financována formou přímé dotace, zvýhodněného úvěru a bonusu. Bude podporována i příprava projektové dokumentace
Program předpokládá poskytovat dotace ve třech hladinách v duchu „ Čím kvalitnější opatření, tím vyšší podpora," .