Naše služby

 

Vypracování projektové dokumentace

 • rodinných domů
 • bytových domů
 • provozoven všeho druhu
 • přístaveb, nástaveb, rekonstrukcí a modernizací
 • zakreslení stávajících stavů objektů

Inženýrská činnost

 • technický, stavební a autorský dozor
 • zajištění vyjádření dotčených orgánů
 • vyřízení územního rozhodnutí,územního souhlasu
 • vyřízení stavebního povolení, ohlášení stavby

Oceňování nemovitostí

 • tržní oceňování nemovitostí pro účely prodeje pro bankovní úvěry

Průkazy energetické náročnosti budov

 • vypracování výpočtu průkazů energetické náročnosti budov dle zákona č.406/2000 Sb., o hospodaření energií
 • vypracování odborných posudků, projektových dokumentací a vyřízení dotací v rámci programu ZELENÁ ÚSPORÁM

Financování

 • pomůžeme s výběrem bankovního domu
 • zajistíme zpracování žádosti o úvěr
 • zajistíme vklad práva do Katastru nemovitostí