Díky Ministerstvu životního prostředí a Státnímu fondu životního prostředí ČR můžete už od letošního roku získat až 127 500 Kč na nový ekologický kotel nebo tepelné čerpadlo ve vaší domácnosti.

Kotlíkovou dotaci získáte na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech. Je poskytována z Operačního programu Životní prostředí. Můžete ji použít na zdroj vytápění a jeho instalaci, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu, úpravy spalinových cest, služby specialisty i zpracování dokumentace. Součástí financování jsou i nenáročná opatření ke snížení energetické náročnosti budovy, např. dílčí výměna oken či zateplení střechy. Kotlíkové dotace budou pro občany administrovat krajské úřady.

Ministerstvo životního prostředí poskytne do roku 2020 díky Evropské unii 9 miliard korun na výměnu kotlů v rodinných domech. O dotaci si může požádat každý majitel rodinného domu s kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním.

Dotace pro domácnosti budou administrovat kraje.

Podpora fyzickým osobám bude poskytována formou dotace, a to s následující hranicí:

 

1. 70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí,

2. 75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa) nebo plynového kondenzačního kotle,

3. 80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizováno OZE (tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu).

 

Podporu na výměnu zdroje tepla je možno poskytnout pouze v rodinných domech, kde bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření (viz seznam výše) vedoucí ke snížené energetické náročnosti rodinného domu nebo v rodinných domech, kde došlo ke snížené energetické náročnosti v minulosti (zateplení, výměna oken apod.) na úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné energie, anebo průměrného součinitele prostupu tepla nebo je současně na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy žádáno v programu Nová zelená úsporám.

Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) – zpracovaný dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy. Prostřednictvím PENB musí být prokázáno splnění požadavku na klasifikační třídu energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné energie, anebo průměrného součinitele prostupu tepla.

Pro kotlíkovou dotaci připravíme PENB i provedeme vyhodnocení vašeho RD a navrhneme „mikro“ energetické opatření vedoucí ke snížené energetické náročnosti rodinného domu.

Technická opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného domu („mikro“ energetická opatření) Číslo

Číslo opatření                           Typ opatření

1

Zateplení střechy nebo půdních prostor

2

Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy

3

Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např.severní fasáda apod.)

4

Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů

5

Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)

6

Dílčí výměna oken

7

Výměna vstupních a balkonových dveří

8

Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří

9

Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla